خط صعود اسلام

image

خط صعود إسلام-از نقطه ای تقاطع قوانین طبیعی با ارزشهای ایمانی و بهره گیری از آن در زندگانی، شروع شد. و خط سقوط اسلام از نقطه ای انفصال این دو آغاز گشت؛ و هر اندازه زاویه ای این افتراق،گشاده تر گردید،سقوط اسلام بیشتر و شیب آن تند تر شد تا آنجا که نسبت به هر دوی قوانین طبیعی و ارزشهای ایمانی سهل انگاری و بی توجهی نشان داد،و در نتیجه به پست ترین نقطه رسید و حضیض مذلت نشست…….!

صفحه ی رسمی تفسیر(فی ظلال القرآن)
مؤلف:سیدقطب رحمه الله تعالى

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: