تجلیل از روز جهانی زن. .

image

روز جهانی زن را دیروز تجلیل کردند!
این تصویر خواب خوش یک زن در آغوش سگ همان “مقام انسانیت” است که دشمنان اسلام برای زن در نظر دارند.

هر زنی که موی سرش را بپوشاند به مقام زن توهین کرده است!!! و هر زن و مردی که با سگ ازدواج کند به جایگاه بلند زن ارج نهاده است!!!

چقدر ظلم و ستم می کنند به انسان و مقام شامخ انسان! و به زن و به مقام شامخ زن!
“و لقد کرمنا بنی آدم” خداوند می فرماید: ما به انسان کرامت بخشیدیم و کرامتی که اسلام به زن بخشیده در تاریخ بشر سابقه ندارد.

در باره مریم علیها السلام در قرآن کریم فرمود “و کانت من القانتین”.
و مریم علیها السلام در بندگی و طاعت و کرامت و شرافت پا به پای مردان حرکت می کرد.

یعنی جنس زن و مرد از لحاظ کرامت انسانی با هم فرقی ندارند خداوند به هر دو کرامت و شخصیت بخشیده است.

سیستم ژنتیکی زن و نظام اجتماعی در زندگی شخصی زن او را به جهاتی از مرد متمایز می کند و به جهاتی نیز مرد را از او متمایز می گرداند.

و معنی این تمایز این است که در حقوق شرعی و قانونی زن بنابر بر خصوصیات اخلاقی و اجتماعی او تفاوتهایی با مرد وجود دارد که مساوات در حقوق این دو ظلم و ستم است!!

عدالت اسلامی است که می تواند هر کدام از زن و مرد را در جایگاه شایسته او قرار دهد و حقوق خاص هر کدام را به او پرداخت کند.

پس مساوات عدالت نیست بلکه در اینجا ظلم پدید می آورد اما عدالت جلو ظلم را می گیرد و شخصیت و کرامت زن را به او می بخشد.

عبدالله حیدری 19 اسفند
9 مارس روز بعد روز جهانی زن🌹

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: