فرازهایی از عقیده اهل سنت و جماعت

نام کتاب: فرازهایی از عقیده اهل سنت و جماعت
ترجمه کتاب أعلام السنة‌ المنشورة لإعتقاد الطائفة الناجیة المنصورة

نویسنده: شیخ حافظ بن احمد آل حکمی (رحمه الله)
مترجم: سهیل رحمانی

از مقدمه مولف: كتابی كه پیش رو دارید، مختصر، مهم و پر فایده و دارای منافع بسیار است. دربرگیرنده‌ی قواعد دین و متضمن اصول توحید است كه پیامبران به سوی آن دعوت نموده‌اند و كتاب‌های آسمانی به خاطر آن نازل شده‌اند و كسی كه به غیر آن تمسك می‌جوید و به وسیله‌ی غیر آن دینداری می‌كند، نجاتی برای او نیست: این كتاب به پیروی راه راست و طریق روشن  حق دلالت و هدایت می‌كند. در آن امور مربوط به ایمان و خصلت‌های ایمانی را شرح داده ام و آنچه را كه باعث نفی كلی ایمان  و یا نفی كمال  آن می‌شود، بیان كرده‌ام.

هر مسأله‌ای را همراه دلیل آن (از کتاب و سنّت) آورده‌ام، تا آن امر واضح باشد و حقیقت آن آشكار و راه آن روشن گردد. در آن به مذهب اهل سنت و جماعت  بسنده كردم و سخنان اهل هوی و هوس و بدعت را واگذاردم، كه این سخنان جز برای رد دادن برآن‌ها و زدن تیر بُرّای سنت بر پیكره‌شان، آورده نمی‌شوند.
این نوشته را بر طریق سؤال مرتب نمودم تا خواننده بیدار و آگاه شود سپس آنرا با جوابی كه توضیحی بر آن امر است، مترادف نمودم و آنرا «أعلام السنة‌ المنشورة لإعتقاد الطائفة الناجیة المنصورة » نام نهادم.

از مقدمه مترجم: ترجمه ی این کتاب از روی نسخه چاپ شده کتاب، به زبان عربی با دراسه و تحقیق  استاد «احمد بن علی بن علوش» انجام گرفته است، روش ترجمه تا حدی کامل و دقیق و عینی است مگر در جاهایی که بیم غلط اندازی رفته است، مواردی بسیار جزئی از متن کتاب که نیازمند تفصیل بوده ولی مقام تفصیل آنها موجود نبوده است، حذف شده اند. امید است خداوند این عمل را برای خود خالص گرداند و آن را چراغی در ظلمات روز قیامت برای بنده و شما خواننده‌ی عزیز قرار دهد.

 کتاب اینجا کلیک کنید PDF برای دریافت نسخه

 کتاب اینجا کلیک کنید MS Word برای دریافت نسخه

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s