اخلاق عظیم رسول الله صلی الله علیه وسلم

10378980_490762437721395_4100692782384488705_n

روزی رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) در حال گذر از محلی بود که پیرزنی یهودی را دید که بار سنگینی را حمل میکرد نزدیک رفت و بار پیرزن را بر دوش مبارکش گذاشت و تا خانه پیرزن بردن پیرزن که بسیار خوشحال بود.

گفت پسرم من بسیار فقیرم و چیزی ندارم برای تشکر به تو بدهم اما در عوض تو را پندو نصیحتی میدهم.

گفت پسرم, جدیدا جوانی پیدا شده که ادعای پیامبری میکند نامش محمد است پسر عبدالله فریب سخنانش را نخور آو دروغ میگوید مراقب باش
رسول الله با لطافت ونرمی بسیار فرمود مادر جان من همان جوان هستم. پیرزن به سرعت ایمان آورد..
سبحان الله این است رسول معظم اسلام رسولی که خداوند میفرماید:قطعا تو بر روی زیبا ترین اخلاق و آفرینشی ) القلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عزیزان سرزمین رنجدیده ما سخت نیازمند اخلاق و روش و کردار محمدی است پس با دوستان خود شریک سازید.
الله متعال بخاطر نشر پیام دین تان اجر نصیب تان میکند. ان شا الله

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: