انسان و تاثیرات متقابل آن بر هستی وعکس آن .. !

10428143_1626100510953879_1788507189889983554_n

انسان و تاثیرات متقابل آن بر هستی وعکس آن .. !

نا کشیده دامن معشوق غیب- دل هزاران محنت و ضربت کشید
این سعادت ‌های دنیا هیچ نیست- آن سعادت جو که دارد بوسعید
نی خمش کن عالم السرحاضرست- نحن اقرب گفت من حبل الورید

انسان این گل سر سبد هستی ، موجودیست با اراده ، اختیار ، علم … و حاکم بر پدیده های مادی ، با پیوند و تاثیر متقابل در جوامع و اجتماعات بشری ؛که از پیوند و تعامل این تقابل و ارتباطات ، معاشره ، فرهنگها و.. عملکردها ، اعم از معاشره و تماس های اجتماعی (اخلاقی) فرهنگی، اقتصادی ، سیاسی و.. ؛ افراد ، جوامع ، ملل و زندگی بشری معنا و مفهوم میگيرد (ولی بیاد باید داشت که همۀ این قوانین تحت شعاع و قوانین ماورای طبیعت یا قانون الهی قرار دارد ..).
نکته ترکیز ! اثرات این کنش و واکنش ها ، باورها ، معاشره ها ، ارتباطات ، عملها .. اعم از روابط فردی ، خانوادگی ، اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و موارد فوق ذکر شده .. ؛ آن محک ها و اصل هایست که در ایجاد وقایع و حوادث محیط و جهان چه از نفع و ضرر یا خير و شر و … ، وقوع حوادث و سرنوشت جوامع بشری ، نه تنها حیثت منبع و منشأ را داراست بلکه تاثیر و انعکاس متقابل آن ناگزیر وحتمی به بشریت و جوامع میرسد ؛ یعنی حوادث و وقایع در جهان حیات بشری ، در حقیقت تابع پندارها ، کنش ها و .. اعمال انسانهاست (به استثناء بعضی موارد) .
از همین موثریت است که حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم ، آن رحمت حق جهت هوشدار فرموده است : کل مولود یولد علی فطرت الاسلام … هرمولد به فطرت اسلام متولد میگردد(چون فرد بانی خانواده و خانواده تشکل دهندگان اجتماع و اجتماعات تشکل دهندۀ جهان اند، لذا )این والدین(محیط و اجتماع رشد و تکامل) اندکه آنها را مجوس ، یهود…(گمراه ، خلافکار .. و یا عکس آن ) بار میآورند . و آن خصوصیات و نتایج ناگزیر به اجتماعات سرایت و انتقال می یابد .
– و الی …. اتوماتیک نتیجه اعمال خود را ، توسط اعمال خود می بینند و قانون خداوندی بر ایشان تطبیق شده و دفع اضرار و نابودی ظالمان و باغیان صورت میگیرد : (وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا)..اگر خداوند بعضی از مردم را به وسیله بعضی دفع نه میکرد (و با دست مصلحان از مفسدان جلوگیری ننماید، باطل همهجاگیر میگردد و صدای حق را در گلو خفه میکند، و آن وقت) دیرهای (راهبان) وکلیساهای(مسیحیان)وکنشهای(یهودیان)ومسجدهای (مسلمانان) که در آنها خدا یاد میشود ، تخریب و ویران میگردد.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: