نماز تهجد

384803_214524778679645_517667474_n

در شب از خواب بلند شد ن و نماز خواندن را تهجد میگویند از تمام

نوافل در حصول قرب الهی موَثر ترین وسلیه است .

رسول الله (ص) محبوب ما (ص) همیشه مانــند نماز فرض برآن

مواظبت و مداومت فرموده است و کلیه بندگان برگزیده حق

سبحانه و تعالی و اولــــیا الله بمنظور طی نمودن ، منازل

سلوک مقید و پابـــند ادای نماز مذکور بوده اند زیرا هرشبانه روز

دراین قسمت شب تجلیات خاصه خداوند ذوالجلال از آسمان بدنیا

نازل میگردد و جهت طلب قرب و مغفرت بنده گان خداوندی ندا و

اعلام عمومی صادر میشود که بیائیداز اکرام . انعامات الهیه دامن

نیاز خود رامملو سازند.

وقت تهجد از نصف شب تا صبح صادق باقی است در این وقت حد

اکثر دوازده رکعات و حد اقل دو رکعت به نیت تهجد خوانده شود .

برای قرآت این رکعات نماز تهجد سوره مخصوصی متعین نیست.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: