فضيلت اخــــــلاص

_________________
اخلاص عبارت از پاك كردن عمل است از ريا و غرض و سائر علل و درست نمودن نيت با خداي عزوجل است. هركه باخلاص قدم ميزند – عيسي وقت ست كه دم ميزند – پس بايد در هركاريكه خواهد سازد نيت او طلب خوشنودي حق سبحانه وتعالي باشد و نفس خود را در ان دخل ندهد كه غرضهاي نفساني عملهاي حقاني را تباه كند . آورده اند كه يكي از خلفاي خراسان مرفوده بود تا بي ادبي را در موقف سياست داشته تازيانه ميزدند آن شخص در اثناي آن حال زبان وقاحت بكشاد و خليفه را دشنام داد خليفه امركرد كه تادست از او باز داشتند و او را آزاد كرد . يكي از خواص بارگاه خلافت پرسيد در محلي كه تأديب آن شوخ چشم بيشرم زيادت بايستي سبب بخشيدن و آزار كردن چه بود؟ خليفه گفت : من او را براي خداي ادب مي كردم چون مرا ناسزا گفت نفس من از آن متغير و متأثر شد در صدد انتقام آمد نخواستم كه در كار حق سبحانه وتعالي نفس را مدخل دهم كه اين صورت از شيوه اخلاص دورست و عمل غرض آميز و از ثواب حق محروم و مهجور .
مثنوي:
از سخنش آتش من تيز شد
كار الهي غرض آميز شــد
كار كز اخلاص نشد بهره ور
ترك چنان كار سزاوار تــــر
——————————
اخلاق محسني

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: