دوستی اولیا دوستی خدا و دشمنی با آنان دشمنی با خداست

دوستی اولیا دوستی خدا و دشمنی با آنان دشمنی با خداست، پیوستن به آنان پیوستن به خدا و بریدن از آنان بریدن از خداست. چون خدا بخواهد قومی را خوار و رسوا کند دل مرد خدا و دوستان خود را به درد آورد. مولانا انسان را از دشمنی اولیا بر حذر می‌دارد و او را به دوستی ایشان ترغیب تر می‌کند. پیوسته گوشزد می‌کند که مبادا انسان همانند آن پیشینیانی باشد که به دشمنی دوستان خدا کمر بسته‌اند. باید از این امر ترسان و هراسان باشد و باید پیوسته در اندیشه آن باشد که مبادا نشانیهای آنان، یعنی دشمنان دوستان خدا در او دیده شود.

تــا دل مرد خدا نــاید بـه درد
هیچ قرنی را خدا رسوا نکــــرد

قصد جنگ انبیــا می‌داشتند
جسم می‌دیـــدند آدمی پنداشتند

در تو هست اخلاق آن پیشینیان
چون نمی‌ترسی کـه تو باشی همان

آن نشانیها همه چون در توهست
چون‌ تو زیشانی کجا خواهی برست

چون ‌خدا خواهد که ‌پرده کس‌درد
میلش انـــدر طعنه پـــاکان بـــرد
————————-
مولانا جلال الدين بلخي رومي

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s