قانون لیاقت ها

قانون لیاقت ها
جهان هستی آنچه به تو می دهد که لیاقت آن را داری، نه آنچه را که لازم داری. یکی قشنگی مزرعه را می بیند و دیگری کثیفی پنجره را، این شما هستید که تصمیم می گیرید چه ببینید.
کودکی که لنگه کفشش را امواج از او گرفته بودند روی ساحل نوشت: دریا دزد است! مردی که از دریا ماهی گرفته بود روی ریگ ها نوشت: دریا سخاوتمندترین سفره هستی است! موج آمد و جملات را با خود شست، در حقیقت تنها این پیام باقی ماند، بنأحرفهای دیگران را در وسعت خویش حل کن تا دریا بمانی.
باد می وزد، می توانی در مقابلش هم دیوار بسازی، هم آسیاب بادی، تصمیم با توست.
شکست ها پله های نردبان موفقیت هستند. کسی که از اولین شکست ناامید می شود، سزاوار کامیابی نیست.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s