ابوسلیمان دارائی پسر خود را گفت

ابوسلیمان دارائی پسر خود را گفت: بترس از خدای ترسیدنی که در او ناامید نشوی از رحمت او،
و امید دار به خدای امید داشتی که در او ایمن نباشی از مکر او.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s